Energievormen.nl | Sinds de Club van Rome in 1972 het beroemde rapport 'Grenzen aan de groei' uitgaf, is Nederland bekend geraakt
met het begrip en belang van 'duurzaamheid'. De opkomst van massagebruik van 'groene' energie liet echter een behoorlijke tijd op
zich wachten. Anno 2010 zijn er vele energievormen en een hele diverse groep aanbieders in Nederland te vinden van 'renewable
energy', energie die afkomstig is van 'naturally replenished resources'. Is de een groener dan de ander? Wat is duurzaamheid? Wat
betekent dit voor mij als particulier? En waar moet ik naast prijs vooral naar kijken in mijn afweging voor een energieaanbieder.
Vragen die 'Energievormen.nl' graag behandeld.

Dit concept is nog onder constructie. We zijn al wel per mail bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen: info[AT]energievormen.nl.